Velkommen Profil Vi udfører Referencer Partnere Kontakt Nyheder Timepriser

Maj
2017

Nyheder

Godkendelse af Kvalitetsstyringssystem:
Virksomheden har fået godkendt sit Kvalitetsstyringssystem – systemet godkendes på baggrund af kvalitetsstyringsdokumenter samt et kontrolbesøg.


Marts 2016

 

Ny på kontoret i Hvalsø:
Vi byder velkommen til Lars Peter Pedersen, som er startet på kontoret i Hvalsø - tirsdag d. 1. marts 2016.
Lars er ansat med ansvar for serviceafdelingen.
Lars kommer selv fra et tilsvarende job (fra et VVS firma i Holbæk) og har et godt kendskab til lokalområdet. Lars vil sætte yderligere fokus på serviceområdet, indenfor privatkunder, institutioner, kommunalt og boligforeninger.


November 2015

 

Trippel "A" gennem 3 år - Bronze i 2015:
For 3. år i træk har VVS–Installatør Poul Christensen A/S opnået den eftertragtede AAA - kreditvurdering.
Vi er stolte over, at opnå den højeste rating for 3. år i træk og Poul Christensen A/S kan nu tilslutte sig Trippel-A Bronze af virksomheder, som tæller for de absolut sundeste og solide virksomheder i dansk erhvervsliv.

 

Oktober 2015

 

Lars Dusinius stopper hos Poul Christensen A/S d. 30/10. 2015:
Lars har søgt nye udfordringer og skal starte hos Venti, som afdelingsleder.
Vi ønsker Lars held og lykke med det nye job og takker for de år, Lars har været ansat i firmaet.


November 2014

 

Poul Christensen A/S har opnået kreditrating AAA 2014:

 

Oktober 2014

 

Ny på kontoret i Hvalsø:
Vi byder velkommen til Thomas Madsen, som er startet på kontoret - mandag d. 20. oktober 2014. Thomas er udlært i firmaet og har siden hen læst videre til VVS – teknikker. Thomas er ansat som overmontør og vil blive ansvarlig for flere byggesager.


Januar 2014

 

Ny på kontoret i Hvalsø:
Vi har ansat Jens Rasmussen på kontoret, som tager sig af Drift & Vedligeholdelse/Kvalitetssikring.

Energioptimering:
Vi hjælper vores kunder med energioptimering og har erfaring med bygge- og/eller renoveringsprojekter, med hvilken løsninger som kan betale sig, ud fra kundens ønsker og behov.

Entrepriseleder Kurt Hansen går på pension:
Efter mange år i firmaet, må vi tage afsked med Kurt Hansen som går på pension.

1 ny lærling i Hvalsø:
Vi byder vores nye lærling velkommen i virksomheden.


2013

 

Ny på kontoret i Hvalsø:
Vi har ansat Jens Rasmussen på kontoret, som tager sig af Drift & Vedligeholdelse/Kvalitetssikring.

Komplet løsning af solcelleanlæg:
Vi tilbyder opsætning og montering af solceller og invertere.

Tilsynsbesøg af arbejdstilsynet d. 22/2.13:
Arbejdstilsynet gennemfører et tilsynsbesøg af virksomheden, for at se om vi opfylder arbejdsmiljølovens krav.
Virksomheden bliver godkendt!


2012

 

2 nye lærlinge i - Hvalsø:
Vi byder vores 2 nye lærlinge (heraf 1 voksenlærling) velkommen i virksomheden.

November 2011

 

Godkendelse af Kvalitetsstyringssystem:
Virksomheden har fået godkendt sit Kvalitetsstyringssystem – systemet godkendes på baggrund af kvalitetsstyringsdokumenter samt et kontrolbesøg.

November 2011

 

Godkendelse af Kvalitetsstyringssystem:
Virksomheden har fået godkendt sit Kvalitetsstyringssystem – systemet godkendes på baggrund af kvalitetsstyringsdokumenter samt et kontrolbesøg.

Oktober 2011

 

2 nye lærlinge i oktober - Hvalsø:
Vi byder vores 2 nye lærlinge velkommen i virksomheden – begge med speciale som VVS og energispecialister.

Vi har ansat Lars Dusinius på kontoret, som er vores nye entrepriseleder for ventilation.

November 2009

 

Entrepreneur of the year:
Ernest and Young har nomineret Poul Christensen A/S til Entrepreneur of the year – Region Sjælland 2009. Vi endte stolt den 4 november 2009 blandt de sidste 32 virksomheder i Region Sjælland. Se mere på www.ey.com

Arbejdsmiljøuddannelsen:
Betina har bestået arbejdsmiljøuddannelsen og vil tage sig af intern screening af byggepladser og arbejdspladser – for at få et optimalt arbejdsmiljø for de ansatte i virksomheden.

Januar 2009

 

Implementering af arbejdsmiljø:
Vores samarbejde med EQ Danmark er nået til vejs ende. Vi fik som sagt et flot resultat i jan. 2008 en ”Grøn Smiley” af arbejdstilsynet. Vi har i fællesskab med EQ Danmark implementeret gode arbejdsværktøjer, som nu anvendes i dagligdagen i virksomheden, samt arbejdsgange er gennemgået med arbejdsmiljømæssige øjne. Vi er stolte af vores resultat samt den proces vi som virksomhed har været igennem. I en forkortet udgave, kan slutrapporten fra EQ Danmark læses nedenfor:

Slutrapport: EQ Danmark:
I august 2007 blev der indgået samarbejde mellem VVS Installatør Poul Christensen A/S og arbejdsmiljørådgiver EQ Danmark A/S. Serviceaftalen dækkede udarbejdelse af Arbejdspladsvurdering samt vedligeholdelse af virksomhedens arbejdsmiljøarbejde. EQ Danmark udarbejdede i november, starten af december 2007, Arbejdspladsvurderingen for VVS Installatør Poul Christensen, og derefter skulle de selv implementere handlingsplanen i APV’en. Virksomheden fik et værktøj i APV’en og EQ Work light systemet, til at arbejde videre med virksomhedens arbejdsmiljø. Ved opfølgning på serviceaftalen, i 2008-2009, er det noteret, at virksomheden arbejder seriøst og målrettet med implementering af div. arbejdsmiljøredskaber. Alle medarbejdere har fået udleveret en arbejdsmiljømappe/sikkerhedsmappe, som ligger i hver firmabil, og en er placeret på kontoret. Endvidere er sikkerhedsgruppen meget bevidst om, at nye/unge medarbejdere får den nødvendige oplæring til at udføre arbejdsopgaverne. Sikkerheden prioriteres højt i virksomheden. Sikkerhedsgruppen har arbejdet seriøst med forholdene i handlingsplanen, og alle forhold er løst tilfredsstillende. Der afholdes sikkerhedsmøder kvartalvis, og der føres referat af hvert møde som dokumentation. Det oplyses, at ledelse og medarbejdere udviser empati for hinanden, hvilket gør arbejdspladsen et rart sted at være. Trods det hårde arbejde med implementering og vedligeholdelse af arbejdsmiljøet, er konsulenter fra EQ Danmark positivt overrasket over den store arbejdspræstation virksomheden har lagt for døren. Fortsætter det gode arbejde, hvilket det formodes, vil virksomheden også være i stand til at bibeholde den grønne smiley.
Maria Dideriksen
Arbejdsmiljørådgiver
EQ Danmark.

Se rapporten her...

Medlem af Blue Energi:
Vi er medlem af ekspertgruppen Blue Energi hvilket betyder at vi kan sætte ind på brug af energirigtige komponenter. Dette satser vi meget på.

Se mere her...

Andet

 

Lejre Forsøgscenter har vi udført solvarme, biobrændsel og jordvarme.
Dronning Margrethe vil stå for indvielsen ad Lejre Forsøgscenter i foråret 2009.

I Bofællesskabet Herfra til Evigheden i Roskilde har vi installeret solvarme, gas og varmegenvinding i 26 boliger samt i fælleshuset.


Kreditrating AAA
Firmaet har i november 2008 opnået den højeste kreditværdighed efter Soliditets kreditvurderingsskala AAA.
Af alle regnskabspligtige selskaber i Danmark er der kun 4,7% som har opnået kreditrating AAA.


Nye svende
I december 2008 havde firmaet 3 lærlinge til svendeprøve hvor 2 fik særdeles veludført og 1 fik medalje. Stor tillykke til alle 3.


Besøg af Miljø Fyn A/S (Nyt navn: EQ Danmark)
Vi kan ikke komme uden om, at Arbejdstilsynet også har VVS branchen i søgelyset. De vurderer om virksomheden lever op til de krav, der er i dag indenfor branchen. Dette tager vi selvfølgelig seriøst og har valgt at få professionel rådgivning af EQ Danmark til at ”klæde os på” til opgaven. Dette indebærer at virksomheden har lavet en serviceaftale over 3 år, med udførelse af en arbejdspladsvurdering (APV) samt arbejdsmiljø rådgivning til de ansvarlige i virksomheden. Det vil være en løbende proces, med høring via spørgeskema fra medarbejdere samt løbende små justeringer og forbedringer af virksomheden.
Dan Skau overtog 1. Januar. 2008 - Poul Christensen A/S
7 år er gået og generationsskiftet med Poul Christensen og Dan Skau er nået til afslutningens time, som betød at den 1. januar 2008 indtrådte Dan Skau som direktør i Poul Christensen A/S.
Virksomheden vil køre videre med samme navn og placering, samt forblive i Poul Christensen´s ”ånd” som det har været i de 35 år virksomheden har eksisteret.  

Besøg af Arbejdstilsynet d. 23. jan. 2008 – Hurra Grøn smiley
Arbejdstilsynet meldte deres ankomst d. 23. Jan.  Da vi er midt i processen med APV, så vi frem til deres besøg i virksomheden. Efter flere ” laaaange” timer  og med en grundig gennemgang af virksomheden, samt tilset en byggeplads, fik vi en flot og velfortjent  GRØN SMILEY. Da vi stadig er i processen med EQ Danmark, fortsætter vi arbejdet som planlagt, til at blive en endnu bedre arbejdsplads.


Afskeds reception for Poul Christensen d. 14. Marts. 2008
Efter 35 år i VVS branchen samt et tilendebragt generationsskifte med Dan Skau takker Poul Christensen af med en afskedsreception fredag D. 14 marts fra Kl. 11.00-15.00.